top of page

Termeni & Condiții Generale pentru Magazine Open Call

Termeni și condiții generale pentru "The Cure for Society" Art Magazine

Acești Termeni și Condiții Generale („Termeni”) reglementează participarea artiștilor și utilizarea operelor de artă și trimiterilor în Revista de Artă „The Cure for Society” („Revista”) găzduită de MD Antidtot („Organizatorul”). Trimițându-ți lucrările de artă și articolele/textele și participând la Revista, sunteți de acord să respectați acești Termeni. Vă rugăm să le citiți cu atenție.

1. Depunerea lucrărilor de artă

 

1.1. Eligibilitate: Artiștii trebuie să aibă cel puțin 18 ani pentru a trimite lucrări de artă la expoziție.

 

1.2. Trimiterea lucrărilor de artă: artiștii trebuie să-și trimită lucrările de artă în mod electronic la Organizator prin procesul de depunere desemnat pe acest site web.

 

1.3. Proprietatea și drepturile: artiștii declară și garantează că sunt singurul proprietar al lucrărilor de artă și al textului trimis și că au toate drepturile, licențele, permisiunile și consimțământul necesare pentru a afișa, reproduce și distribui lucrările de artă și textul trimis ca parte a Revistei. .

 

1.4. Încălcare și încălcări: Orice trimitere care se constată că încalcă drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de autor, mărcile comerciale sau orice alte drepturi ale unei terțe părți poate fi descalificată din Revista fără notificare, iar artistul/promisiatorul va fi singurul responsabil pentru orice consecințe legale care decurg dintr-o astfel de încălcare.

 

2. Drepturi de autor și utilizare

 

2.1. Drepturi de autor: artiștii păstrează toate drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală asupra operelor de artă/textelor trimise. Cu toate acestea, prin participarea la Revista, artiștii acordă Organizatorului o licență neexclusivă, la nivel mondial, fără drepturi de autor pentru a afișa, reproduce și distribui opera de artă în scopuri promoționale legate de Revista.

 

2.2. Utilizarea operelor de artă/textelor: Organizatorul va folosi operele de artă numai în scopuri legate direct de Revista, care este de a oferi o platformă pentru artiști și creatori pentru a se promova pe ei înșiși și munca pe care o fac. Prin trimiterea lucrărilor/textelor dumneavoastră înțelegeți și sunteți de acord că nu veți primi nicio remunerație din exemplarele vândute ale Revistei, în afară de Premiile menționate (dacă sunteți unul dintre câștigători)

 

3. Confidențialitate și protecția datelor

 

3.1. Colectarea datelor: Organizatorul poate colecta și prelucra informații personale furnizate de artiști în scopul administrării Revistei. Artiștii sunt de acord cu colectarea și utilizarea datelor lor personale în acest scop.

 

3.2. Securitatea datelor: Organizatorul va lua măsuri rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal ale artiștilor și nu le va dezvălui terților decât în ​​cazurile impuse de lege sau în scopul Revistei.

 

4. Codul de conduită

 

4.1. Respect: Se așteaptă ca artiștii să se comporte într-o manieră respectuoasă și profesională atunci când se adresează membrilor personalului, sponsorilor, altor artiști și clienți pe subiecte legate de Revista. Orice comportament discriminatoriu, ofensator sau dăunător pentru alții nu va fi tolerat.

 

4.2. Conformitate: artiștii trebuie să respecte toate legile și reglementările aplicabile atunci când trimit lucrări de artă și participă la Revista. Orice încălcare poate duce la descalificare.

 

5. Răspundere și despăgubiri

 

5.1. Răspundere: Organizatorul nu este responsabil pentru pierderea, deteriorarea sau furtul lucrărilor de artă/textelor trimise. Artiștii participă la Revista pe propriul risc.

 

5.2. Despăgubiri: Artiștii sunt de acord să-l țină pe Organizator fără răspundere pentru pretenții, pierderi, daune sau răspunderi care decurg din participarea lor la Revista, inclusiv orice încălcare a drepturilor terților.

 

6. Rezilierea

 

6.1. Încetare: Organizatorul își rezervă dreptul de a rezilia sau modifica Revista în orice moment și pentru orice motiv, fără răspundere.

 

Trimițând lucrări de artă/text către Revista, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții Generale. Nerespectarea acestor Termeni poate duce la descalificarea din Revista.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, nu ezitați să contactați prin e-mail, chat sau formular de contact

Termeni & Condiții Generale pentru Magazine Open Call

Termeni și condiții generale pentru "The Cure for Society" Art Magazine

Acești Termeni și Condiții Generale („Termeni”) reglementează participarea artiștilor și utilizarea operelor de artă și trimiterilor în Revista de Artă „The Cure for Society” („Revista”) găzduită de MD Antidtot („Organizatorul”). Trimițându-ți lucrările de artă și articolele/textele și participând la Revista, sunteți de acord să respectați acești Termeni. Vă rugăm să le citiți cu atenție.

1. Depunerea lucrărilor de artă

 

1.1. Eligibilitate: Artiștii trebuie să aibă cel puțin 18 ani pentru a trimite lucrări de artă la expoziție.

 

1.2. Trimiterea lucrărilor de artă: artiștii trebuie să-și trimită lucrările de artă în mod electronic la Organizator prin procesul de depunere desemnat pe acest site web.

 

1.3. Proprietatea și drepturile: artiștii declară și garantează că sunt singurul proprietar al lucrărilor de artă și al textului trimis și că au toate drepturile, licențele, permisiunile și consimțământul necesare pentru a afișa, reproduce și distribui lucrările de artă și textul trimis ca parte a Revistei. .

 

1.4. Încălcare și încălcări: Orice trimitere care se constată că încalcă drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de autor, mărcile comerciale sau orice alte drepturi ale unei terțe părți poate fi descalificată din Revista fără notificare, iar artistul/promisiatorul va fi singurul responsabil pentru orice consecințe legale care decurg dintr-o astfel de încălcare.

 

2. Drepturi de autor și utilizare

 

2.1. Drepturi de autor: artiștii păstrează toate drepturile de autor și drepturile de proprietate intelectuală asupra operelor de artă/textelor trimise. Cu toate acestea, prin participarea la Revista, artiștii acordă Organizatorului o licență neexclusivă, la nivel mondial, fără drepturi de autor pentru a afișa, reproduce și distribui opera de artă în scopuri promoționale legate de Revista.

 

2.2. Utilizarea operelor de artă/textelor: Organizatorul va folosi operele de artă numai în scopuri legate direct de Revista, care este de a oferi o platformă pentru artiști și creatori pentru a se promova pe ei înșiși și munca pe care o fac. Prin trimiterea lucrărilor/textelor dumneavoastră înțelegeți și sunteți de acord că nu veți primi nicio remunerație din exemplarele vândute ale Revistei, în afară de Premiile menționate (dacă sunteți unul dintre câștigători)

 

3. Confidențialitate și protecția datelor

 

3.1. Colectarea datelor: Organizatorul poate colecta și prelucra informații personale furnizate de artiști în scopul administrării Revistei. Artiștii sunt de acord cu colectarea și utilizarea datelor lor personale în acest scop.

 

3.2. Securitatea datelor: Organizatorul va lua măsuri rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal ale artiștilor și nu le va dezvălui terților decât în ​​cazurile impuse de lege sau în scopul Revistei.

 

4. Codul de conduită

 

4.1. Respect: Se așteaptă ca artiștii să se comporte într-o manieră respectuoasă și profesională atunci când se adresează membrilor personalului, sponsorilor, altor artiști și clienți pe subiecte legate de Revista. Orice comportament discriminatoriu, ofensator sau dăunător pentru alții nu va fi tolerat.

 

4.2. Conformitate: artiștii trebuie să respecte toate legile și reglementările aplicabile atunci când trimit lucrări de artă și participă la Revista. Orice încălcare poate duce la descalificare.

 

5. Răspundere și despăgubiri

 

5.1. Răspundere: Organizatorul nu este responsabil pentru pierderea, deteriorarea sau furtul lucrărilor de artă/textelor trimise. Artiștii participă la Revista pe propriul risc.

 

5.2. Despăgubiri: Artiștii sunt de acord să-l țină pe Organizator fără răspundere pentru pretenții, pierderi, daune sau răspunderi care decurg din participarea lor la Revista, inclusiv orice încălcare a drepturilor terților.

 

6. Rezilierea

 

6.1. Încetare: Organizatorul își rezervă dreptul de a rezilia sau modifica Revista în orice moment și pentru orice motiv, fără răspundere.

 

Trimițând lucrări de artă/text către Revista, confirmați că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții Generale. Nerespectarea acestor Termeni poate duce la descalificarea din Revista.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, nu ezitați să contactați prin e-mail, chat sau formular de contact

TERMS AND CONDITIONS

Customer Care

For any issues/queries regarding the products that are sold/published on this website please contact me using one of the options available under "Contact" page or via the chat available on this website. 

I value the opinion and feedback of each individual and will do my best to respond and resolve your query as soon as possible. Thank you!

Privacy & Safety

I take my commitment to privacy seriously.Your control over personal information is important.

When you subscribe to receive premium content, or buy something from a seller in our Products, the content creator or seller can receive your public information and other information that you share with them, as well as the information needed to complete the transaction, including shipping and contact details. 

Wholesale Inquiries

For any queries about reselling/advertising the products created under the brand Antidtot and listed on www.antidtot.com, please contact me using one of the options available under "Contact" page or via the chat available on the website

SHIPPING AND RETURN

I do my best to deliver your products as soon as possible. Because all products are created on demand, please consider a delivery period of 3-5 business days. 

For pre-ordered products the delivery time varies based on the request and quantity. You will be kept up to date regarding the delivery time once order is places. Please consider roughly around 10-15 business days

If a product needs to be reshipped (not because of MD Antidtot fault), the cost will be supported by the cu

Products that present a manufacturing defect can be returned and will be fully refunded. Please reach out first via the available channels.

bottom of page